Beleid t.a.v. privacy en cookies

Persoonlijke levenssfeer

Artikel 1: Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de internetsite en het invullen van het contactformulier verkrijgen wij van u de volgende persoonsgegevens: [naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, …]. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Roll-Systeem en het betreffende vakje aan te vinken, verleent u Roll-Systeem toestemming om deze persoonsinformatie te verwerken, in overeenstemming met wettelijke bepalingen omtrent informatica, bestandsbeheer en vrijheden en stemt u in met ons privacybeleid.

De aldus verkregen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Roll-Systeem, Waalstraat 50, 1946 WK Beverwijk, Nederland. Alle gegevens worden door ons verwerkt voor de klantenadministratie, eventueel marktonderzoek en t.b.v. gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten.

U beschikt over het recht op toegang tot uw gegevens en u kunt er een kopie van aanvragen. Indien nodig, kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen, corrigeren, updaten, blokkeren of verwijderen. Ten slotte hebt u het recht de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden te verbieden.

Om deze rechten te doen gelden kunt u per post of per e-mail contact opnemen:  rollsys@rollsysteem.nl

Artikel 2: Cookies

De internetsite van Roll-System maakt gebruik van cookies om e-mailcommunicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken, en is noodzakelijk voor de levering van diensten die door u worden aangevraagd. De cookies worden dus gebruikt om het gebruik van de site te vereenvoudigen of voor administratieve doeleinden. De cookie kan enkel worden gelezen door diegene die de cookie heeft aangemaakt. U kunt uw browser zodanig configureren dat u melding krijgt telkens als er cookies worden aangemaakt, of deze zo instellen dat hij de aanmaak van cookies verhindert.